Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

degrowth_conference_budapest_20165. Uluslararası Küçülme (Degrowth) Konferansı Budapeşte’de Corvinus Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek (30 Ağustos – 3 Eylül 2016). Konferans, günümüzün en önde gelen küçülme düşünürlerini, Macaristan ve bölgesindeki akademisyenler ve katılımcı kitleler ile bir araya getirecek. Macaristan ayrıca küçülme aktivistleri, küçülme uygulayıcıları ve politika yapıcıların katılımında bu yıl ilki düzenlenecek olan “Küçülme Haftası”na da ev sahipliği yapacak.

Planlı ekonomik küçülme, ya da “büyümeme” (degrowth) hareketi, bize sınırları olan bir gezegende sınırsız büyümenin ne sürdürülebilir ne de arzu edilen bir seçenek olduğunu hatırlatıyor. Küçülme aynı zamanda mevcut sistemin bizi içine sürüklediği çıkmazın çözümünün büyüme ile elde edileceği efsanesini de çürütüyor. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız krizler arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan hareket, bu krizlerin birbiri ile ilintili olduğunu savunuyor. Küçülme hareketi sosyal ve çevresel adalet, refah, anlamlı geçim kaynakları, özgürleşme, şenlikli (convivial) bir toplum ve özerklik yolunda barışçıl ve demokratik yollar inşa etmeye çalışıyor.

Budapeşte ev sahipliğinde 30 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak olan 5. Uluslararası Küçülme Konferansı 3 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek. Ekolojik sürdürülebilirlik ve sosyal hakkaniyet konularına odaklanan konferans, ilk defa 2008 yılında Paris’te olmak üzere, 2010’da Barselona, 2012’de Venedik ve 2014’te Leipzig’te düzenlendi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan konferansın adresi ise Budapeşte’deki Corvinus Üniversitesi.

Konferans, her şeyden önce, dünyanın dört bir yanından önde gelen akademik araştırmacıların bir buluşma noktası. İki yılda bir düzenlenen buluşma bu yeni disiplinlerarası araştırma alanındaki en güncel gelişmeleri tartışmak için bir zemin sağladığı gibi araştırmacılara ekolojik sınırların ihlal edilmesi ve mevcut ekonomik altyapının toplumdaki bireylere onurlu bir yaşam sağlamada başarısız olması gibi konulara odaklanma olanağı sunuyor. Konferansta bir araya gelen bu bilimsel topluluk, mevcut sosyo-ekonomik modellerin uygulanabilir alternatiflerini değerlendirmek için konunun uygulayıcıları ile etkileşime geçiyor.

Konferans kapsamında daha geniş çevrelerin de katılımına olanak sağlayacak bir alan oluşturulacak. Budapeşte, bu anlamda “Küçülme Haftası” adı verilen yepyeni bir girişimin de öncülüğünü üstleniyor. Bu girişim uygulamalı aktiviteler ve atölyeler, yerel inisiyatifler ile ortaklıklar ve geniş bir paydaş kitlesi ile katılımcı görüşme ve tartışmalar için yeni bir platform oluştururken, şehrin çeşitli yerlerinde düzenlenecek olan kültürel, sanatsal ve yaratıcı programlara da katılımı mümkün kılacak.

Küçülmenin Macaristan için tamamıyla yeni bir kavram olduğunu söylemek doğru olmaz. Konferans, 20. yüzyılın en önde gelen politik ekonomistlerinden biri olan Macar düşünür Karl Polanyi’nin çalışmalarını ve “Büyük Dönüşüm” (The Great Transformation) isimli etkileyici eserini de konu alacak. Küçülme hareketinin Macaristan’da, bu öncü çalışmanın yanı sıra, Fransız bilim insanı ve aktivist Serge Latouche’un “Büyümeye Elveda” (Farewell to Growth) isimli kitabının 2011 yılında Macarcaya çevrilmesi ile birlikte tekrar gündeme geldiğini söylemek mümkün. O günden bu yana ise Macaristan’da küçülme, çeşitli kitapların ve makalelerin okuyucu ile buluşması ve katılımcı atölyeler ve kamusal tartışmaların da düzenlenmesi ile birlikte hararetli bir şekilde tartışılıyor. Bu durum ayrıca Cyclonomia ve Cargonomia gibi uygulayıcı yerel inisiyatiflerin gelişimine de etki etmeyi sürdürüyor.

Budapeşte’de bize katılın.

Budapeşte Küçülme Konferansı organizasyon ekibi
https://budapest.degrowth.org/
contact@budapest-degrowth.org

 

Konferansın ilkeleri

 

2016 Budapeşte “Küçülme” Konferansı, yüzlerce akademisyen,  uygulayıcı, yerel vatandaş ve gönüllüyü, yerel topluluğa olumlu fayda bırakacak heyecanlı bir kritik kitleyi, ortak bir buluşma noktasında bir araya getirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Organizasyon ekibi, konferans programının “Küçülme” prensipleri rehberliğinde şekillenmesi için özenle çalıştı. Bu esnada, bildirilerin “Uygulamada Küçülme”nin anlamlı bir örneğini temsil ettiğinden emin olmak için uğraştı. Konferans program ve aktivitelerinin planlama ve uygulaması kolektif olarak aklın, insan kapasitesinin ve saygılı işbirliğinin çevresel ve toplumsal olarak bilinçli, şenlikli bir değiş-tokuşunu temsil edecek.

principles-2-new-high-res-1024x768

Sürdürülebilirlik

Yerel kaynaklar Yerel kaynaklar, gıda tedariğinden inisiyatiflere, konferansın hazırlanma ve uygulanma süreçleriyle bütünleşik olacak. Buna, çevresel ve toplumsal farkındalığı olan girişimleri destekleme amacı eşlik edecek. Gıda ve içecekler, birçok yerli üreticiden doğrudan tedarik edilecek ve “Küçülme” değerlerini temsil eden ve paylaşan yerel sivil girişimlerle geliştirilmiş ortaklıkları kullanacak. Konferansın hazırlanmasında ve organizasyonunda yerel uzmanlar, aktivistler ve uygulayıcılar, büyük ölçüde gönüllülük temelinde yer alıyor.

Bir atlama taşı olarak konferans  Önemli bir husus da konferansın, misafirlerin bir hafta için toplandıktan sonra ayrılıp kolektif ruhu kaybettiği kısa ve geçici bir an olmaktan ziyade, daha fazla iş ve ortaklaşma için bir yapı taşı olarak değerlendirilmesi. Bu, Budapeşte Konferansının bölgesel ölçekte yoğun bağlamsal hazırlık aktivitelerini içerecek şekilde organize edilmesinin, bir yandan da katılımcılar tarafından müşterek aktivitelerin planlanması ve tartışılmasına alan açılmasının nedenlerinden biri. Konferans, “küçülme” aktivitelerinin her ölçekte uygulanması için küresel değilse bile en azından bölgesel bir atlama tahtası olarak hayal edildi.

Karşılıklılık ekonomisi Konferans maliyetlerinin büyük çoğunluğu karşılıklılık ekonomisi ve gönüllü ayni bağışlarla ödenecek. Öncelik yaratıcılık, geri dönüşüm ve paylaşıma verilecek. Konferans ayrıca “küçülme” ideallerini paylaşan gruplar ve alternatiflerle yakın ilişki kuracak ve bunları destekleyecek.

Yerli meyve ağaçları  Konferans süresince, çevresel olarak sorumlu davranışı teşvik etmenin bir yolu olarak ve konferans aktiviteleri kaynaklı karbondioksit emisyonlarını göz önünde tutarak, katılımcılara, bağış bazında, yerli meyve ağaçlarının satın alımını destekleyen bir fona katkı yapma fırsatı sunulacak. Organizasyon ekibi, destek fonlarını kullanarak kendini yerli çeşitleri korumaya adamış yerel bir fidanlıktan yerli meyve ağaçları satın alacak. Ağaçlar yerel eğitim kurumlarına, topluluk bahçelerine ve dezavantajli bireyleri destekleme amacı taşıyan projelerin gerçekleştiği kentsel alanlara dikilecek.

Yerli meyve ağaçları, çevresel faydaları ve yörelerindeki insanlar için değerli olacak meyve üretme yetilerine göre seçilecek. Bu eylem bir dengeleme mekanizması değil. Meyve ağaçlarının Macaristan kırsalında yaygınlaşmasında sorumluluk almak ve katkıda bulunmak için gönüllü bir topluluk çabası. Konferans ekibi daha sonra ağaç dikimlerini belgeleyen, fotoğraflı bir rapor sunacak.

Kaynak kullanımını asgari seviyeye çekmek  Konferans, kaynakların mümkün olan asgari düzeyde kullanımını sağlamak için çalışacak. Konferansın basılı malzemeleri yalnızca konferans programıyla sınırlı olacak. Gereksiz konferans hediyeleri, el ilanları veya program materyalleri dağıtmayacağız. Katılımcıların yalnızca yeniden kullanımı olan bardak and kap kacak kullanmaları istenecek. Yemek ve içecek tedarikçileri atık çıkarmadan yiyecek-içecek sunma yetilerine göre seçilecek. Yerel bir atık azaltımı savunuculuk örgütü, konferans boyunca ortaya çıkabilecek atıktan kaçınma stratejileri örgütlemek için teknik destek sağlayacak.

Ulaşım ve erişim Avrupa’daki merkezi konumu nedeniyle Budapeşte’ye tren veya otobüsle kolayca ulaşılabilir. Ayrıca bisikletle erişim veya Batı ve Doğu Avrupa’dan Tuna Nehri’ni kullanarak ulaşım da mümkün. “Küçülme” Konferansı organizatörleri, tüm misafirleri mümkün olan en çevre dostu şekilde konferansa yolculuk yapmaları için teşvik ediyor: örneğin trenle veya grupça yolculuk yaparak. Budapeşte’deki toplu taşıma etkin, kentte geniş bir bisiklet yolları ve bisiklet-paylaşım ağı bulunuyor. Konferans katılımcıları bunların ikisini de kullanabilir. Katılımcılara bir konferans-içi bisiklet paylaşım sistemi de sunulacak.

Konferansı dünyanın birçok farklı yerinden erişilebilir kılmak ve yolculuk yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için, konferansın ana oturumları internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve yerel küçülme hareketlerinden konferansla eş zamanlı olarak yerel etkinlikler düzenlemeleri istenecek. Şehir içerisine olan teslimatların çoğu mümkün mertebe bisiklet ve kargo-bisikletler ile yapılacak. Gruplar halinde seyahat edip toplu taşıma ile Budapeşte’ye ulaşma imkanı olmayan katılımcılar için “araba havuzu” olanakları, konferans internet sitesinin ulaşım bölümünde duyurulacak. Katılımcılar, uçmanın ve trenle seyahat etmenin etkilerini karşılaştırarak, farklı ulaşım seçeneklerinin etkilerini daha iyi anlamaları için teşvik edilecek: http://www.ecopassanger.org.

Alt yükleniciler ve hizmet sağlayıcılar  Konferans hazırlık süreci ve konferansın kendisi için çevresel ve toplumsal değerlere göre alt yüklenici ve hizmet sağlayıcılar (yiyecek-içecek servisi gibi) seçiyoruz. Bu, diğer tüm hazırlık sürecini de kapsayacak şekilde, yerel organizasyonlara ve aktif bir çevresel yönetim sistemi yürüten organizasyonlara öncelik veriyoruz anlamına geliyor. Öncelik, konferans partnerlerine ve dayanışmayı, ekolojik ve özgürleştirici hedefleri gözeten destekleyici organizasyonlara veriliyor.

Adalet, eşitlik ve eşit erişim

Açılış konuşmacıları ve diğer konuşmacıların nasıl oluşturulduğuOturum toplantıları konuşmacıları listesi, coğrafi konum ve toplumsal cinsiyetin yanı sıra, “tanınmış ve görünür” konuşmacılar ile yerel/bölgesel uzmanlar ve düşünürler arasında denge sağlamak konusunda da dikkatli olacak.

Açık erişim  Nesillerarası ilişkilere ve toplumsal olarak dezavantajlı bireylerin kapsanmasına (nesillerarası ilişkiler, evsiz ve kenara itilmiş insanlarla çalışan STK’lar ve sivil inisiyatifler) özellikle dikkat edilecek. Konferans katılım ücreti farklı koşullara sahip insanların gereksinimlerini sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, diğer türlü katılma koşullarına sahip olamayacak sınırlı sayıda katılımcıya da fonlama sunuyoruz. Misafirlerin aktif katılımını teşvik etmek ve farklı nedenlerle konferansa katılmaya gücü yetmeyenlerin bir şekilde bunu yapabilmelerine imkan sağlamak için program tasarımı konferansa kişisel olarak katılmayanların (ve katılım ücretini ödemeyenlerin) öğleden sonraki aktivitelere katılmasına ve akşam saatlerindeki ana sunum ve tartışmaları dinlemesine olanak verecek şekilde tasarlandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği  Konuşmacıların dağılımında toplumsal cinsiyet dengesi göz önünde tutulacak. Ayrıca programın yapı taşları oluşturulurken (özel oturumlar, öz-organize edilmiş boş zaman) toplumsal cinsiyet eşitliği öncelenecek. Konferansın organizasyonunda sorumlulukların dağıtımı toplumsal cinsiyet çıkarımlarının farkındalığıyla yapılacak (kadın ve erkek koordinatörler, konuşmacılar…). Tüm belgelerimizde toplumsal-cinsiyet-duyarlı bir dil kullanmaya gayret edeceğiz.

Çeşitlilik  Konferans, geniş yelpazede aktörleri dahil etme ve program seçeneklerinin çeşitliliğine izin vermeyi önceliyor. Örneğin, her gün birçok farklı partnerin işbirliği yapması ve (topluluk kolektifleri ve Budapeşte’deki yerel marketlerde çalışan bilinçli gıda kolektifleri tarafından oluşturulmuş başarılı modeller baz alınarak doğrudan gruplara giden bağışlar yoluyla) farklı grupları desteklemeleri için çalışılacak. Yemek ve konaklama seçenekleri birçok farklı ihtiyacı (işgal evlerinde, alternatif sosyal merkezlerde – virane barlardan kent kafelerine- konaklamaya olanak sağlayacak şekilde) karşılayacak. Deneyimli bir mutfak ekibi ve gönüllülerden oluşan, ahenkle çalışan bir takım tarafından hazırlanan vegan, organik, mevsimsel ve bölgesel gıdalar sunacağız. Çocuklu kişilerin konferansa katılımını sağlamak için yapabildiğimiz en iyi seviyede çocuk bakımı sağlamaya, aile-dostu bir çevre oluşturmaya ve muhafaza etmeye çalışacağız.

Açıklık ve kırmızı hatlar  Konferans organizasyon komitesi her türlü nefret söylemini, ayrımcılığı, yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı reddeder. Konferans organizasyonu açık yeniden-yerelleşme, çok dillilik, çok kültürlülük, hoşgörü ve diyalog ilkeleri temel alarak yapılmıştır. Kuzey/Güney ve Doğu/Batı diyalogları konferansın kalbini oluşturur. Ayrıca, ana iletişim gereci “uluslararası İngilizce” olmasına rağmen, metin ve bilgilerin olabildiğince fazla dile çevrilmesi için çaba harcanacaktır.

Demokratik ve sorumlu öz yönetim

Katılımcı karar alma mekanizması  Konferansın hazırlanma sürecinde kararlar katılımcı karar alma stratejileri kullanılarak alınıyor. Tüm organizatörler fikir ve düşüncelerini ifade etmeleri için davet ediliyor ve kararlar hep beraber, oy birliği ilkesiyle alınıyor.

Öz-örgütlenme  Konferans, konferans boyunca öz-örgütlenmiş panel tartışmalarının olmasına izin verecek. Katılımcılar, belirli konuşmacıları spontan konulardaki panel tartışmalarında yer almaları için davet edebilecek. Bu panel tartışmaları için odalar, programlama ve tanıtım, program ve organizasyon ekipleri tarafından sağlanacak. Katılımcılar yiyecek ve içeceklerin hazırlama ve dağıtımında yer almaları için davet edilecek.

Gönüllülük  Konferansa birçok önceden kayıt yaptırmış yerel ve uluslararası gönüllü yardımcı olacak. Bu esnada konferans katılımcıları için gönüllülük fırsatları da duyurulacak. Özel bir ihtiyacın konferansın yer alacağı tesislerdeki yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı için olacağını bekliyoruz.

Şiddetsiz iletişim  Konferansın hazırlanması süresinde organizasyon ekibinin hem içinde hem de dışında şiddetsiz iletişim ilkesi benimsenmiştir. Şiddetsiz iletişim, konferans süresince de devam edecektir. Açık iletişim, ortaya çıkabilecek herhangi bir gerginliği çözmek içim kullanılmaktadır ve kullanılacaktır.

Bilgiye bedava erişim Tüm paneller ve akşam konuşmalarının internet üzerinden yayını yapılacak. Çevrimiçi bir sosyal medya platformu bilgi paylaşımı için kullanılacak. Kitap sunumlarının yapılacağı bir küçülme kitabevi kurulacak. Konferans dili yerele daha iyi uzanabilmek amacıyla İngilizce ve Macarca olacak. Konferanstan sonra, tüm konferans materyallerinin olduğu bir arşiv kurulacak ve idame ettirilecek.

Konferansa bölgesel katılım  Organizasyon yapısı, yerel örgütlenme baz alınarak oluşturuldu. Önceki konferanslar, esasen ulusal organizatörlerle bağlantılıydı. Budapeşte Konferansı ise -ana olarak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa alanlarından olmak üzere- bölgedeki örgütleri içeriyor. Organizatörler, uluslararası “küçülme” ekibi ve önceki konferansların organizatörleri ile sürekli iletişim halinde. Konferans, medyada iyi bir şekilde yer almak, tanınırlığını artırmak ve ilgi artışını sağlamak için görünür konuşmacılara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu hedef, bölgedeki mevcut bilgi ve deneyimi içerme isteğiyle dengelendi.

 

Şenliklilik

Akademik çalışma, uygulama ve boş zaman dengesi  Konferans programı akademik, pratik ve  boş zaman aktiviteleri arasında denge bulmaya çalışarak ve inovasyon ve yaratıcılık için alan açarak şenliklilik ilkesini yansıtıyor. Konferans boyunca yüksek seviyeli akademik çalışma ve pratik, şenlikli ve/veya sanatsal aktivitelerin arasında denge kurulmaya çalışılacak. Bu durum programa da yansıtılmış durumda. Akademik sunumlar ve oturumlar sabah ve öğleden sonranın erken saatlerine zamanlandı. Daha uygulamaya yönelik, sanatsal, müşterek ve boş zaman aktiviteleri ise öğleden sonraya. Gün sonlarına ise herkese açık kapanış oturumları planlandı.

Konferansın büyüklüğü ve kapsamına dair dengeBir yandan küçük güzeldir. Diğer yandan ise küçülmeye dair artan bir ilgi bulunmakta. Bunların ikisinin de konferans tarafından kucaklanması gerekiyor. Bu nedenle konferans, hem daha falza insana ulaşma ve küçülmeye olan ilgili kucaklamayı amaçlayan (öğleden sonra ve akşam oturumları ücretsiz olacak), hem de odaklı tartışma ve bilgi değiş tokuşunu amaçlayan (sabah ve erken öğleden sonra oturumları) bir oturumlar karışımı sunacak.

Ticari amaç gütmeme

Kar amacı gütmeme temeli  Konferans organizasyonu kar etme amacı güderek yapılmadı. Konferans sonrası artakalabilecek herhangi bir miktar, konferans gönüllülerini tazmin etmek veya ilerisi için planlanan ticari olmayan projeler ve 2018 Küçülme Konferansı için kullanılacak. Mümkün olan her yerde ticari olmayan ve düşük-kaynaklı çözümlerden faydalanılacak.

Ticari olmayan fonlama Konferans, kar amacı güden şirketler veya fosil yakıtlar, madencilik sektörü, herhangi bir insan veya doğal varlık sömürüsü veya sermaye-yoğun üretim metoduyla ilişkili hiçbir kurumdan finansal katkı kabul etmeyecek. Fonlama, yalnızca fonlama kurumu sunulan ilkelerin tümüne uyuyorsa kabul edilecek.

Açık kaynak  Bilişim çözümleri yoğunlukla açık kaynak teknolojileri ve bilişim kolektifi  “ecobytes”ın desteğiyle sunulacak. Kullanılan yazıtipleri açık yazıtipleri. Teslim edilen tüm özetler, sunumlar ve makalelere erişim açık ve ücretsiz olacak (katılımcılar bunun hakkında bilgilendirilecek). Konferans çıktıları yaratıcı müşterekler (creative commons) lisansı altında yayımlanacak.