Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Budapest degrowth weekBudapest er vært for den femte internationale Degrowth-konference som afholdes på Corvinus Universitet d. 30. august – 3. september 2016. Konferencen er tænkt som bindeled mellem på den ene side de mest synlige af tidens degrowth-tænkere, og på den anden side forskere og andre interesserede i Ungarn og i regionen. Sideløbende finder den første degrowth-uge i Budapest sted, hvor en lang række degrowth-aktivister, foregangspersoner indenfor praktisk implementering samt beslutningstagere vil deltage.

Degrowth-bevægelsen ønsker at bevidstgøre os om, at ubegrænset vækst på en begrænset planet hverken er bæredygtig eller ønskelig. Degrowth ønsker yderligere at knuse myten om, at vækst er den centrale løsning på de blindgyder, som vores samfundsmodel har begivet sig ind i. I stedet anses nutidens forskellige kriser for at være nært forbundne. Degrowth-bevægelsen arbejder med at foreslå alternative, demokratiske veje til social og miljømæssig bæredygtighed og meningsfulde måder at tilvejebringe et livsgrundlag, glæde, velvære, frigørelse og autonomi.

Konferencen i Budapest fra d. 30. august til d. 3. september følger op på lignende arrangementer i Paris 2008, Barcelona 2010, Venedig 2012 og Leipzig 2014. Årets tema er miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed.

Først og fremmest er konferencen en mødeplads for ledende forskere fra alle verdensdele. Hvert andet år tilbydes forskere gennem disse konferencer en platform til at diskutere den nyeste forskning indenfor det tværfaglige forskningsfelt, som degrowth har udviklet sig til. De vil fokusere på temaer relateret til overskridelse af miljøets bæreevne og på begrænsningerne i vores økonomiske infrastruktur med henblik på at tilbyde værdige levemåder indenfor de rammer som samfundet opstiller. Konferencen giver mulighed for at forskere og andre kan formulere praktiske alternativer til de eksisterende socio-økonomiske modeller.

Konferencen vil imidlertid også være forum for et bredere publikum. Budapest er arnestedet for det nye initiativ Degrowth Week. Ugen har til formål at være platform for praktiske aktiviteter, workshops, partnerskaber med lokale initiativer, diskussioner og debatter i en bredere kreds af interesserede. Herudover vil der være kulturelle, kunstneriske og kreative programmer over hele byen. I foråret 2016 vil det bredere publikum blive inviteret til at hjælpe med at organisere de forskellige arrangementer under Degrowth Week.

Degrowth er ikke et nyt tema i Ungarn. Konferencen vil fokusere særligt på den ungarske tænker Karl Polyani og hans vigtiste værk ”The Great Transformation”. Degrowth som begreb blev yderligere introduceret til Ungarn i 2011 med den ungarske oversættelse af Serge Latouches bog ”Farewell to Growth”. Siden da har degrowth været heftigt debatteret i Ungarn med udgivelsen af flere bøger og artikler, samt i forbindelse med organiseringen af offentlige debatter og aktive workshops. Bevægelsen har også påvirket udviklingen af lokale initiativer som Cyclonomia og Cargonomia.

Kom med til Budapest.

Hilsen organisatorgruppen ved Budapest Degrowth-konferencen