Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Budapest degrowth weekBudapeszt będzie gospodarzem V Międzynarodowej Konferencji poświęconej tematyce Degrowth. Konferencja odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 3 września 2016 na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie. Konferencja będzie okazją, aby w jednym miejscu spotkali się ze sobą i połączyli swoje wysiłki najbardziej liczący się współcześni myśliciele ruchu Degrowth wraz z środowiskiem akademickim z Węgier oraz całego regionu. Jednocześnie Budapeszt będzie gospodarzem pierwszego Tygodnia Degrowth. W wydarzeniu tym udział wezmą liczni działacze ruchu Degrowth, praktycy i decydenci.

Degrowth to ruch, który przypomina nam, że nieustanny wzrost gospodarczy na planecie o ograniczonych zasobach nie jest ani zrównoważony, ani pożądany. Ruch Degrowth dekonstruuje mit, że wzrost gospodarczy jest najważniejszym rozwiązaniem dla impasu w jakim znalazło się nasze społeczeństwo. Ruch próbuje zrozumieć zbieżność kryzysów, których doświadczamy i dowodzi, że są one ze sobą ściśle powiązane. Ponadto ruch Degrowth próbuje również skonstruować łagodne i demokratyczne ścieżki prowadzące do większej sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska naturalnego, dobrobytu, egzystencji opartej na wartościach, emancypacji, serdeczności i autonomii.

Budapeszt będzie gospodarzem V Międzynarodowej Konferencji Degrowth w terminie od 30 sierpnia do 3 września 2016. Po Paryżu (2008), Barcelonie (2010), Wenecji (2012) i Lipsku (2014) przyszedł czas na Budapeszt. Konferencja odbędzie się na Budapesztańskim Uniwersytecie Corvinus.

Po pierwsze i najważniejsze, konferencja jest miejscem spotkań wybitnych badaczy akademickich z całego świata. Odbywająca się co dwa lata konferencja Degrowth jest miejscem do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w tej nowej interdyscyplinarnej dziedzinie badań.

Uczestnicy konferencji dyskutują o kwestiach związanych z naruszeniami standardów środowiskowych oraz o porażce rozwiązań systemowych naszej gospodarki, mających zapewnić godną egzystencję całemu społeczeństwu. Konferencja jest także miejscem współpracy społeczności naukowej z praktykami – współpracy mającej na celu wyartykułowanie nowych, realnych modeli społeczno-gospodarczych, alternatywy dla tych funkcjonujących obecnie.

Konferencja będzie również miejscem dialogu z szerszą publicznością. Na czas konferencji Budapeszt stanie się kolebką nowej inicjatywy nazwanej Tydzień Degrowth. Będzie to platforma działań praktycznych, warsztatów, partnerstwa z inicjatywami lokalnymi, bezpośrednich dyskusji i debaty pomiędzy szerokim kręgiem interesariuszy a także wielu inicjatyw i programów artystycznych, kulturalnych i wszelkiego rodzaju inicjatyw twórczych na terenie całego miasta. Wiosną 2016 roku, do współpracy przy organizacji inicjatyw towarzyszących zaproszone zostanie szerokie grono osób chętnych do współpracy.

Idee leżące u podstaw ruchu Degrowth nie są czymś zupełnie nowym na Węgrzech. Podczas konferencji przedstawiona zostanie przełomowa praca znanego węgierskiego myśliciela Karl Polanyi “The Great Transformation”. Kilka dekad po opublikowaniu tej pracy naukowej temat degrowth ponownie powrócił na Węgry za sprawą pracy, która ukazała się na Węgrzech w 2011r., a mianowicie węgierskiego tłumaczenia książki Serge Latouche zatytułowanej “Pożegnanie ze Wzrostem”. Od tego czasu temat degrowth jest często dyskutowany na Węgrzech – w ramach debaty na ten temat ukazało się kilka publikacji, książek, artykułów prasowych. Zorganizowano również debaty publiczne i warsztaty partycypacyjne. Zaineresowanie ruchem Degrowth ma również wpływ na rozwój praktycznych inicjatyw lokalnych, takich jak Cyclonomia lub Cargonomia.

Dołącz do nas w Budapeszcie.