Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

degrowth_conference_budapest_2016

Budapest er vertskap for den 5. internasjonale Degrowth-konferansen som vil avholdes på Corvinus Universitetet 30. august – 3. september 2016. Konferansen er ment å være et bindeledd mellom, på den ene side de mest synlige av dagens degrowth-tenkere, og på den annen side forskere og andre interesserte i Ungarn og regionen rundt. Samtidig vil Budapest også arrangere den første Degrowth-uka, som vil involvere ulike degrowth-aktivister, -utøvere og beslutningstakere.

Degrowth-bevegelsen ønsker å minne oss på at uendelig vekst på en begrenset planet verken er bærekraftig eller ønskelig. Degrowth ønsker å knuse myten om at vekst er den sentrale løsningen på blindveiene vår samfunnsmodell har ledet oss inn i. I stedet anses dagens ulike kriser å være nært knyttet sammen. Degrowth-bevegelsen arbeider med å forslå alternative demokratiske veier til sosial og miljømessig rettferdighet, meningsfulle måter å skaffe til veie sitt levebrød, glede, velvære, frigjøring og autonomi.

Budapest vil være vertskap for den 5. internasjonale Degrowth-konferansen fra 30. august til 3. september 2016. Etter Paris i 2008, Barcelona i 2010, Venezia i 2012 og Leipzig i 2014, vil konferansen, som fokuserer på økologisk bærekraft og sosial likhet, avholdes på Corvinus Universitetet i Budapest.

Først og fremst skal konferansen være en møteplass for ledende forskere fra alle verdensdeler. Hvert annet år tilbys forskere gjennom disse konferansene en arena for å diskutere den nyeste forskningen innenfor det interdisiplinære forskningsfeltet som degrowth er blitt. De fokuserer på tema relatert til brudd på miljøets tålegrenser og begrensningene i vår “økonomiske infrastruktur” med hensyn til å tilby oss verdige levemåter innenfor de rammene samfunnet setter. Konferansen gir rom for forskere og andre til å artikulere praktiske alternativer til de eksisterende sosio-økonomiske modeller.

Konferansen vil imidlertid også gi rom for det bredere publikum. Budapest er “vuggen” til det nye initiativet som er blitt kalt Degrowth-uka. Uka har som formål å være en plattform for praktiske aktiviteter og verksteder, partnerskap med lokale initiativer, deltakende diskusjoner og debatter i en bredere krets av interesserte, samt kulturelle, artistiske og kreative programmer over hele byen. Våren 2016 vil det bredere publikum bli invitert til å hjelpe med å organisere de ulike arrangementene under Degrowth-uka.

Degrowth er ikke et helt nytt tema i Ungarn. Konferansen vil fokusere særlig på arbeidet til den kjente ungarske tenkeren, Karl Polanyi og hans viktigste verk “The Great Transformation” (oversatt til norsk og publisert av Res Publica i 2012 under tittelen “Den liberale utopi”). I tillegg til dette grunnleggende verket ble degrowth som begrepet introdusert til Ungarn i 2011 med den ungarske oversettelsen av Serge Latouches bok “Farewell to Growth”. Siden den gang, har degrowth vært heftig debattert i Ungarn med publiseringen av flere bøker og artikler sammen med organiseringen av offentlige debatter og deltakende verksteder. Bevegelsen har også influert utviklingen av lokale initiativ som Cyclonomia og Cargonomia.

Bli med oss i Budapest.
Hilsen organisering gruppa til Budapest Degrowth Konferansen