Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

degrowth_conference_budapest_2016Будапеща ще бъде домакин на Петата Международна Конференция за Дерастеж в университета Корвинус (от 30-ти август до 3-ти септември 2016г.) Конференцията ще свърже най-изявените съвременни дерастеж учени с хора от академията и практиката в Унгария и региона. По същотот време в Будапеща ще се състои първата седмица на Дерастежа, на която ще присъстват множество дерастеж активисти, хора от практиката и хора заети с политиките за дерастеж.

Дерастеж е движение, което ни напомня, че безкрайният растеж на планетата е нито устойчив нито желан. Дерастежът разкрива противоречията в мита, че растежът е основният изход от безизходицата, до която нашето общество ни е докарало. Движението се опитава да разбере многото кризи, през които минаваме и защитава тезата, че те са взаимосвързани. Дерастеж движението се опитва да посочи ясни и демократични пътища към повече социална и екологична справедливост, благополучие, смислени средства за преживяване, еманципация и автономия.

Будапеща ще бъде домакин на Петата Международна Конференция за Дерастеж от 30-ти август до 3-ти септември 2016г.. След Париж 2008г., Барселона 2010г., Венеция 2012г. и Лайпциг през 2014г., конференцията концентрирана върху екологична устойчивост и социална справедливост ще се проведе в универстита Корвинус в Будапеща.

На първо място конференцията е място за среща на изявени академични изследователи от целия свят. На всеки две години събитието им предлага форум за дискусии на последните разбработки в тази нова интердисциплинарна сфера на изследване. Те се фокусират върху въпроси свързани с нарушаване на екологините граници и провала на икономическите инфраструктури да осигурят достоен живот в обществото. По време на конференцията научната общност си взаимодейства с хора от практиката за да начертае жизнеспособни алтернативи на настоящите социално-икономически модели. По време на конференцията ще бъде отделено специално място за широката публика. Будапеща ще бъде люлката на нова инициатива, наречена седмица на Дерастежа, която ще създаде платформа за практически занятия и уъркшопи, партньорства с местни инициативи, дискусии и дебати сред по-широк кръг от заинтересовани лица и културни и артистични програми в целия град. През пролетта на 2016г. широката публика ще бъде поканена да участва в подготовката и организацията на събития от седмицата на Дерастежа.

Дерастежът не е напълно нова инициатива в Унгария. Конференцията ще разкрие работата на известния унгарски мислител Карл Полани и неговия прословут труд „Великата Трансформация“. Дълги години след публикуването на този основополагащ труд дерастежът се връща в Унгария пре 2011г. с унгарски превод на книгата на Серж Латуш „Сбогом растеж“. Оттогава дерастежът е обект на бурни дебати в Унгария като се публикуват няколко книги, статии и се организират публични дискусии и семинари. Също така дерастежът катализира развититето на практически местни инициативи като Cyclonomia и Cargonomia.

Заповядайте в Будапеща!

Организационен екип на Конфернцията за Дерастеж в Будапеща
https://budapest.degrowth.org/
contact@budapest-degrowth.org